Tư Duy Phản Biện

Nhà tư duy phản biện thường làm gì?

Nhà tư duy phản biện thường áp dụng các chuẩn trí tuệ vào những yếu tố của lập luận để phát triển các đặc trung trí tuệ.

Con người có khả năng thuần lý ( có lý trí ) và công bằng. Nhưng năng lực này phải được phát triển. Nó chỉ được phát triển một cách có ý nghĩa khi các xã hội phản biện xuất hiện. Các xã hội phản biện sẽ chỉ phát triển trong chừng mực:

Tư duy phản biện được xem như mang tính bản chất cho việc sống một cuộc sống hợp lý và công bằng.

Những vấn đề khó giải quyết của tư duy là một mối quan tâm vĩnh viễn.

Tin thân bản thủ không được khuyến khích một cách có hệ thống; tinh thần cởi mở được khuyến khích một cách có hệ thống.

Tính liêm chính trí tuệ, khiêm tốn trí tuệ, cảm thông trí tuệ, tin vào lý tính và lòng can đảm trí tuệ là những giá trị xã hội.

Trẻ em thường xuyên được dạy rằng các quyền và nhu cầu của người khác là bình đẳng với các quyền nhu cầu của mình.

Phát triển một thế giới đa văn hóa.

Khuyến khích con người tư duy phản biện cho chính mình va không khuyến khích việc chấp nhận một cách không phê phán tư duy hay hành vi của người khác.

Người học thường xuyên nghiên cứu và giảm bớt tư tưởng phi lý tính.

Người học nhập tâm những chuẩn trí tuệ phổ quát.

Tư duy phản biện được dạy thường xuyên; được phát triển một cách nhất quá.

Nếu muốn có một xã hội phản biện, ta phải tạo ra chúng

Khái niệm thêm thông tin về Tác Giả:

Quyển sách tư duy phản biện này đã được rất nhiều học giả đánh giá cực tốt vì nó sẽ chuyên dành cho dành cho mọi bạn đọc, từ học sinh, sinh viên đến các giảng viên, các nhà nghiên cứu, doanh nhân, người đã đi làm cũng như quý phụ huynh... muốn nâng cao năng lực tư duy của mình.

Học sinh, sinh viên có thể đọc cẩm nang như tài liệu tham khảo để học tốt các bộ môn; quý phụ huynh có thể sử dụng cẩm nang để vừa nâng cao năng lực tư duy của mình vừa giúp con em mình phát triển các kỹ năng tư duy cần thiết để học tốt; các giảng viên, nhà nghiên cứu có thể sử dụng cẩm nang để học tốt; các chủ đề của mình; người đã đi làm, doanh nhân... có thể áp dụng các kỹ năng, ý tưởng của cẩm nang vào công việc và cuộc sống.

Tiến sĩ Linda Elder là một nhà tâm lý học giáo dục đang dạy tâm lý học và tư duy phản biện ở đại học. Bà là chủ tịch Quỹ tư duy phản biện và là giám đốc Điều hành của trung tâm tư duy ngụy biện.

Tiến sĩ Linda Elder đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa tư tưởng và cảm xúc, nhận thức và tình cảm. Bà đã phát triển một lý thuyết độc đáo về các giai đoạn phát triển của tư duy phản biện.

Bà là đồng tác giả của 4 quyển sách tư duy phản biện, cũng như 24 quyển sách cảm nag tư duy.

Bà còn là một nhà thuyết trình năng động, nhiều kinh nghiệm trong các buổi hội thảo về tư duy phản biện.

Tiến sĩ Richard Paul là người lãnh đạo chính trong phong trào tư duy phản biện. Ông là giám đốc Nghiên cứu của Trung tâm Tư duy phản biện, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về sự ưu việt trong tư duy phản biện; là tác giả của hơn 200 bài báo và 7 quyển sách tư duy phản biện.

Tiến sĩ Paul đã tổ chức hàng trăm hội thảo về tự duy phản biện và tham gia vào lạt phim 8 tập về tư duy phản biện cho chương trình PBS.

Những quan điểm của ông về tư duy phản biện đã được thảo luân trên New York Times và một số tờ báo giá trị khác.

Đăng lúc
Tin Mới Hơn
  • 07/08/2017 - 11:15 am
  • 05/08/2017 - 09:04 am
  • 24/07/2017 - 09:08 am
  • 24/07/2017 - 08:51 am