Tại Sao Cần Tạo Ra Khung Mô Hình Kinh Doanh

Có những lý do ta nên biết:

Tìm hiểu cách thức vận hành của các tổ chức là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Các tổ chứ lớn hoặc phức tạp có rất nhiều thành phần, nên nếu không có sự miêu tả về tổ chức bằng hình ảnh trực quan sẽ rất khó có thể nắm được toàn cảnh.

Khung mô hình kinh doanh là một bản tốc ký bằng hình ảnh giúp đơn giản hóa các tổ chức phức tạp.

Hình ảnh phác họa giúp đưa những giả định ngầm trở thành những thông tin rõ ràng. Và thông tin rõ ràng giúp chúng ta tư duy và giao tiếp hiệu quả hơn.

Tạo lập mô hình kinh doanh cá nhân xác định 9 thành tố cơ bản như sau:

Khách hàng: một tổ chức phục vụ khách hàng.

Giá trị cung cấp: bằng cách giải quyết các vấn đề của khách hàng hoặc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng.

Các kênh liên lạc: các tổ chức liên lạc và bàn giao giá trị cho khách hàng theo nhiều cách thức khác nhau...

Các mới quan hệ khách hàng: kiến tạo cũng như duy trì nhiều loại hình quan hệ đa dạng với khách hàng.

Doanh thu: các tổ chức nhân được tiền khi khách hàng trả tiền cho giá trị được cung cấp.

Các nguồn lực chính: là các tài sản cần thiết để tạo ra và / hoặc bàn giao những thành phần được nhắc đến ở trên.

Các hoạt động chính: là nhiệm vụ và hành động thực tế cần thiết để tạo ra và bàn giao những thành phần đã được nhắc ở trên.

Các đối tác chính: một số hoạt động được thuê ngoài, và một số nguồn lực được thu thập từ bên ngoài tổ chức.

Các khoản chi phí: là những khoản chi tiêu được thực hiện trong quá trình tìm kiếm nguồn nhân lực chính, thực hiện các hoạt động chính và làm việc với các đối tác chính.

Đăng lúc
Tin Mới Hơn
  • 04/09/2017 - 07:11 pm
  • 27/08/2017 - 01:24 pm
  • 08/08/2017 - 09:13 am
  • 07/08/2017 - 11:15 am