Chính sách bảo hành

I. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó hội đủ các điều kiện sau:

  • Sản phẩm bị lỗi in hay nội dung do nhà xuất bản sai sót
  • Còn giữ hóa đơn mua hàng tại muasachay.com

2. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành:

  • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa nội dung sách hoặc sách đã rách và dơ bẩn.

II. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

  • Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày nhận được sách trong vòng 1 tháng.
Đăng lúc